Nhiều chiếc xe tải chở các cành lê từ các tỉnh miền núi đổ về cung cấp cho thú chơi mới của người Hà Nội.
Nhiều chiếc xe tải chở các cành lê từ các tỉnh miền núi đổ về cung cấp cho thú chơi mới của người Hà Nội.
Việt Hòa