Những ngày đầu tháng Giêng, sau Tết Nguyên đán, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê cho đến gần tháng tư âm lịch. Ảnh: Chợ hoa lê tại phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
Những ngày đầu tháng Giêng, sau Tết Nguyên đán, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê cho đến gần tháng tư âm lịch. Ảnh: Chợ hoa lê tại phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
Việt Hòa