Mỗi cành hoa lê có một giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy theo hoa và thế của cành. Các cành lê lớn có giá từ 4-5 triệu đồng.
Mỗi cành hoa lê có một giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy theo hoa và thế của cành. Các cành lê lớn có giá từ 4-5 triệu đồng.
Việt Hòa