Trên nhiều tuyến phố vẫn còn những người bán những cành đào cuối vụ cho người có nhu cầu chơi sau Tết.
Trên nhiều tuyến phố vẫn còn những người bán những cành đào cuối vụ cho người có nhu cầu chơi sau Tết.
Việt Hòa