Người trót quên mũ thì tận dụng mọi thứ để chống chọi với ánh nắng
Người trót quên mũ thì tận dụng mọi thứ để chống chọi với ánh nắng
Khánh Linh