Những người phải lao động ngoài trời, vận chuyển hàng hóa bằng xe gắn máy cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt của thời tiết
Những người phải lao động ngoài trời, vận chuyển hàng hóa bằng xe gắn máy cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt của thời tiết
Khánh Linh