Người đi đường tận dụng bất kể nơi nào có bóng râm khi dừng chờ đèn đỏ
Người đi đường tận dụng bất kể nơi nào có bóng râm khi dừng chờ đèn đỏ
Khánh Linh