Công nhân xây dựng tranh thủ chợp mắt dưới bóng râm công trình. Tất cả đều ngán ngẩm với cái nắng đầu mùa
Công nhân xây dựng tranh thủ chợp mắt dưới bóng râm công trình. Tất cả đều ngán ngẩm với cái nắng đầu mùa
Khánh Linh