Người khiếm thị được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng

07/11/2018 16:39

Ngân hàng NN đã yêu cầu đáp ứng nhu cầu mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng của người khiếm thị.

người khiếm thị được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng

NHNN đã yêu cầu đáp ứng nhu cầu mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng của người khiếm thị. Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng; nghiên cứu xây dựng quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và có biện pháp hướng dẫn phù hợp đối với trường hợp người khiếm thị (người khuyết tật) đề nghị mở tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu này của NHNN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người khiếm thị (cũng như các đối tượng khuyết tật khác) khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ngân hàng.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức thanh toán tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể nhân viên và người quản lý có trách nhiệm, hướng dẫn người khiếm thị (người khuyết tật) khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng.

NHNN cũng đặc biệt lưu ý một số khó khăn mà người khiếm thị (người khuyết tật) có thể gặp trong việc cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo yêu cầu của pháp luật để hướng dẫn khách hàng khi thực hiện ký Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với ngân hàng; cũng như cảnh báo những rủi ro mà khách hàng có thể gặp trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng.

C.Sơn