Người ngồi vào ghế “nóng” BIDV là ai?

16/11/2018 17:35

Sau hơn hai năm bỏ trống, ghế “nóng” Chủ tịch HĐQT BIDV nay đã có chủ.

người ngồi vào ghế “nóng” bidv là ai?

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trao Quyết định cho ông Phan Đức Tú

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cuối ngày 16/11 đã công bố thông tin về quyết định liên quan tới nhân sự cao cấp.

Theo đó, Hội đồng quản trị BIDV đã bổ nhiệm ông Phan Đức Tú - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BIDV - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cũng trao quyết định giao ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV - là người đại diện 40% phần vốn góp của Nhà nước tại BIDV.

Ông Phan Đức Tú sinh năm 1964. Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Từ tháng 1/1998, ông là Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 3/2005, ông là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV.

Tháng 6/2007, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Từ 1/5/2012, ông được bổ nhiệm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Từ 15/11/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQTNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao tại BIDV giúp BIDV tăng cường năng lực quản trị điều hành, thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt; thể hiện tốt hơn vai trò chủ lực, chủ đạo của Ngân hàng thương mại Nhà nước trong thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Như vậy, sau hơn hai năm kể từ khi ông Trần Bắc Hà rời ghế Chủ tịch HĐQT BIDV để nghỉ hưu theo chế độ, ghế “nóng” này bỏ trống cho tới nay.

Cùng thời điểm, BIDV cũng công bố quyết định của Hội động quản trị về việc giao ông Lê Ngọc Lâm - Phó Tổng Giám đốc BIDV - giữ nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành từ ngày 15/11/2018.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975. Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại Trụ sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ tháng 3/2009, ông là Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV.

Từ tháng 10/2010, ông là Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sở Giao dịch I.

Từ tháng 4/2012, ông là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV. Từ tháng 4/2013, ông là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV. Từ ngày 15/01/2015, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Từ 15/11/2018, ông được giaonhiệm vụPhó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

C.Sơn