Người ra, vào TP.HCM khi cấp thiết đăng ký ở đâu?

07/10/2021 16:28

Người đưa đón người bệnh, phụ nữ mang thai, phỏng vấn đi nước ngoài... thuộc diện "di chuyển cấp thiết".

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn người dân đăng ký ra, vào TP.HCM trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 7/10. Theo đó, hỗ trợ trong trường hợp cấp thiết như sau:

Người đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp: Đưa đón người bệnh hiểm nghèo; đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi), phụ nữ mang thai; tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức; thực hiện di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

Người ra, vào TP.HCM khi cấp thiết đăng ký ở đâu? 1

Người dân TP.HCM từ các tỉnh có nguyện vọng trở về TP được hỗ trợ di chuyển khi cấp thiết

Người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về TP.HCM thuộc trường hợp: Có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM; có giấy xác nhận tạm trú tại TP.HCM; giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là TP.HCM.

Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đến cho phép đến thì không thuộc đối tượng cần Sở GTVT TP.HCM xác nhận di chuyển.

Phương thức đăng ký: Mẫu đăng ký trên cổng thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang- ky-di-chuyen; nộp trước thời gian di chuyển ít nhất 48 giờ.

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công của Sở GTVT, Sở sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn.

Trường hợp đơn được chấp thuận: Người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR code.

Mã QR code này nhằm phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển.

Người ra, vào TP.HCM khi cấp thiết đăng ký ở đâu? 2

Mẫu đăng ký hỗ trợ di chuyển

Trường hợp đơn không được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được phản hồi.

Nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc có ý kiến góp ý, đề nghị quý cơ quan, đơn vị người dân liên hệ với Sở GTVT thông qua số điện thoại (zalo) 0988.205.533 để được hướng dẫn.

Sở GTVT cũng lưu ý, người được hỗ trợ di chuyển là người đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm (điều kiện này không áp dụng đối với người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP).

Đỗ Loan