Người tiêu dùng nông thôn đi siêu thị chủ yếu để chơi

21/04/2014 13:13

Kết quả khảo sát thị trường bán lẻ nông thôn, cho thấy, 70% các quyết định mua sắm của người tiêu dùng nông thôn chịu ảnh hưởng lớn bởi ý kiến và lời giới thiệu của người khác. 

Bà Mai Thị Tuyết Hoa, Giám đốc Nghiên cứu định lượng của Nielsen vừa công bố kết quả khảo sát thị trường bán lẻ nông thôn, cho thấy, 70% các quyết định mua sắm của người tiêu dùng nông thôn chịu ảnh hưởng lớn bởi ý kiến và lời giới thiệu của người khác (trong khi 70% người tiêu dùng thành thị lấy ý kiến của người khác chỉ để tham khảo).

người tiêu dùng nông thôn đi siêu thị chủ yếu để chơi

Người tiêu dùng nông thôn cũng vẫn giữ thói quen mua sắm chủ yếu ở chợ xã (16 lần/tháng), chợ phiên (16 lần/tháng), sau đó là các xe di động (9 lần/tháng), cửa hàng tạp hóa gần nhà (9 lần/tháng). Họ không mấy quan tâm đến chợ tỉnh, chợ khu vực và càng ít đến siêu thị, thường chỉ đến đây nhân dịp đi chơi hay một sự kiện nào đó, chứ không nhằm mục đích mua sắm.

Hải Quỳnh