Người từ nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng cần đáp ứng yêu cầu gì?

29/09/2020 17:31

Người từ nước ngoài nhập cảnh Đà Nẵng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR, có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh...

Người từ nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng cần đáp ứng yêu cầu gì? 1
Hơn 1 tháng Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và trở lại trạng thái bình thường

Ngày 29/9, UBND TP Đà Nẵng có công văn hướng dẫn việc nhập cảnh vào Đà Nẵng và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam phải được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và có kết quả âm tính từ 3-5 ngày trước khi nhập cảnh. Nếu dương tính phải điều trị theo quy định.

Ngoài ra, Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh phải xây dựng phương án, báo cáo cho cơ quan chức năng tại Việt Nam như Sở Y tế, Cục quản lý xuất nhập cảnh...

Nếu nhập cảnh tại Đà Nẵng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và các cơ quan liên quan tại Đà Nẵng các thông tin cụ thể về thời gian hạ cánh, số hiệu chuyến bay, số lượng chuyên gia nhập cảnh và các thông tin liên quan khác để có cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện cách ly y tế dựa trên phương án đã được Sở Y tế thống nhất.

Còn người nhập cảnh hoàn thành cách ly tại địa phương khác, trở về Đà Nẵng để làm việc, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng biết để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe theo quy định.

Đối với trường hợp người nhập cảnh thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế thì Sở Ngoại vụ có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế và cơ quan liên quan về việc nhập cảnh để triển khai các công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định.

Đối với đơn vị không thuộc địa bàn Đà Nẵng nhưng có phương án nhập cảnh, cách ly, làm việc thực địa, tổ chức họp, ký kết tại Đà Nẵng cần xây dựng phương án gửi về Sở Y tế TP Đà Nẵng để thẩm định và trình UBND thành phố quyết định. Việc xin phép cho chuyên gia của đơn vị được nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện theo quy định, thủ tục của UBND địa phương nơi đơn vị có trụ sở hoạt động.

Đối với người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng trên các chuyến bay cứu hộ, hồi hương), tất cả người Việt Nam nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng được vận chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý (Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 điều phối) và được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính được chuyển đến cơ sở y tế điều trị theo quy định. Trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc cơ sở lưu trú theo nguyện vọng cá nhân, chi phí do người cách ly chi trả.

Tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký trước, có xác nhận của cơ sở lưu trú thì được phép chuyển đến cách ly tại khách sạn đã đăng ký.

Tổ chức hoặc cá nhân chưa đăng ký, đặt phòng tại cơ sở lưu trú thì liên hệ với Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung để được hướng dẫn làm đơn đề nghị được cách ly y tế tại cơ sở lưu trú; Thống nhất với Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung về thời gian, địa điểm, hình thức, phương tiện vận chuyển tới cơ sở lưu trú để tiếp tục cách ly y tế, đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, vận chuyển; Thanh toán các khoản chi phí cách ly theo quy định.

Vĩnh Nhân