Thứ Hai, 27/01/2020 02:02:18 Hotline: 0901 514 799
2. Không uống đủ nước: Mất nước có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc cơ thể. Vì vậy, khi gan mất hydrat hóa, nó cũng giảm hoặc mất khả năng chăm sóc các cơ quan còn lại của cơ thể. Và khi điều này xảy ra, nguy cơ mắc bệnh của bạn tăng lên.
2. Không uống đủ nước: Mất nước có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giải độc cơ thể. Vì vậy, khi gan mất hydrat hóa, nó cũng giảm hoặc mất khả năng chăm sóc các cơ quan còn lại của cơ thể. Và khi điều này xảy ra, nguy cơ mắc bệnh của bạn tăng lên.
Linh Trang (Theo RD)