Nguy cơ cầu An Hảo hoàn thành thiếu đường dẫn

23/11/2016 08:50

Cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai đang được gấp rút thi công để kết nối cù lao Phố với QL1, QL51.

nguy cơ cầu an hảo hoàn thành thiếu đường dẫn

Cầu An Hảo đang được gấp rút thi công 

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 21/11, hàng trăm công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục dưới sông Đồng Nai. Các trụ cầu đã hoàn thành và công nhân đang tiến hành thi công hoàn thiện phần trên các trụ để sớm lao dầm.

Ông Lê Quang Huy, Chỉ huy trưởng thi công cầu An Hảo (Công ty TNHH MTV CC1-Việt Nguyên) cho biết: Hiện nay, trên công trường có khoảng 200 công nhân thi công. Đối với điểm găng của cầu như trụ T4, T5, công nhân làm việc 3 ca liên tục. “Đến cuối tháng 11 đơn vị thi công sẽ bắt đầu lao dầm Super T. Chúng tôi đang huy động tổng lực để sớm hoàn thành và vượt tiến độ cây cầu huyết mạch này”, ông Huy nói. 

Trái ngược với không khí thi công rầm rộ trên công trường cầu An Hảo, phần đường dẫn 2 đầu cầu vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Quan sát của PV, hiện tại chỉ một phần mặt bằng khoảng 200m dưới chân cầu đã được bàn giao.

Theo Ban QLDA, có 73 hộ dân và 5 tổ chức bị thu hồi đất để GPMB thi công đường dẫn. Qua nhiều lần họp về GPMB, đến nay TP Biên Hòa đã giao trên 70% diện tích mặt bằng để làm đường, diện tích còn lại vẫn đang được cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục liên quan bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Ông Đoàn Quang Nho, Phó TGĐ Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai - đơn vị phụ trách thi công phần đường dẫn cho biết: Đơn vị chưa thể thi công đồng loạt được do vướng hệ thống điện và mặt bằng được giao không đồng bộ. “Nếu được bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị sẽ hoàn thành phần đường dẫn trong 4 tháng”, ông Nho khẳng định.

Ông Thái Đình Dũng, Giám đốc Ban QLDA cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu cho biết: Theo kế hoạch cầu An Hảo sẽ hoàn thành trước 30/6/2017. Với tiến độ hiện tại, cầu An Hảo sẽ hoàn thành dịp lễ 30/4/2017 và vượt tiến độ 2 tháng. “Trong thời gian tới, việc bàn giao mặt bằng chậm sẽ dẫn đến việc cầu và đường dẫn thi công không đồng bộ. Cầu hoàn thành nếu thiếu đường dẫn sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối giao thông”, ông Dũng lo ngại.

Cầu An Hảo được động thổ vào ngày 30/12/2015 thuộc hạng mục bổ sung vào dự án BOT xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu do TCT Xây dựng số 1 (CC1) là chủ đầu tư. Theo phê duyệt cầu An Hảo có 9 nhịp có chiều dài 475,5m và các nhịp cầu dẫn. Mặt cắt ngang cầu có tổng bề rộng 23m. Ngoài ra, để đồng bộ với các tuyến kết nối đơn vị thi công sẽ thi công nút giao với đường Lê Văn Duyệt (đoạn đầu tuyến) và nút giao với đường dẫn cầu Bửu Hòa (cuối tuyến) và các vị trí giao với đường dân sinh.

Vĩnh Phú