Nguyên viện trưởng và Viện trưởng VKS tỉnh Kon Tum bị đề nghị xử lý

15/07/2019 20:30

Sai phạm của VKSND tỉnh Kon Tum và hai lãnh đạo một nghỉ hưu và đương nhiệm gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum

Ngày 15/7, Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) thông tin rộng rãi về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009 - 2016 và 2016 - 2020).

Theo UBKT, trong giai đoạn 2009-2016, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum có khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể: buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát; để cán bộ, Đảng viên vi phạm các qui định về việc thu chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Vi phạm của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum là ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, Đảng viên. UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định xử lý.

Đối với ông Hoàng Văn Phước (nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum (giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 9/2016) có khuyết điểm, vi phạm; đặc biệt nhất là với tư cách là người đứng đầu đã vi phạm nguyên tắc tập chung dân chủ; thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo cấp dưới thực hiện không đúng nguyên tắc tài chính kế toán và công tác quản lý, sử dụng kinh phí. UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum cho rằng vi phạm của ông Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu...

Đối với ông Phan Minh Cự, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum (giai đoạn từ tháng 2/2017 đến thời điểm kiểm tra) cũng có khuyết điểm, vi phạm như thực hiện không đúng, không đầy đủ các qui định trong quản lý đầu tư, xây dựng. Vi phạm của ông Cự ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng.

Trước sai phạm trên của ông Cự và ông Phước, UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét quyết định xử lý theo quy định của Đảng.

Trần Dân Tiên