Nhà đầu tư muốn chi 800 tỷ đồng bộ công nghệ 21 sân bay

31/05/2017 07:43

Một liên danh 3 nhà đầu tư vừa đề xuất được phối hợp với ACV đầu tư hệ thống thiết bị đầu cuối...

Thanh Bình