Nhà đầu tư trong nước “mở cửa” ra thế giới

28/03/2015 19:00

Việt Nam đã có 930 dự án đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 19,54 tỷ USD.

dautu_ybwq
Không ít doanh nghiệp Việt Nam mở đường đầu tư ra nước ngoài và đã thành công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, trong đó có nội dung quan trọng là nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư.

Trong đó bao gồm các hoạt động nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư; khảo sát thực địa; nghiên cứu tài liệu; thu thập và mua tài liệu, thông tin có liên quan đến lựa chọn dự án đầu tư; tổng hợp, đánh giá, thẩm định, kể cả việc lựa chọn và thuê chuyên gia tư vấn để đánh giá, thẩm định dự án đầu tư...

Các khoản tiền cần để thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc ở nước ngoài liên quan đến việc hình thành dự án đầu tư; tham gia đấu thầu quốc tế, đặt cọc, ký quỹ hoặc các hình thức bảo lãnh tài chính khác theo yêu cầu của bên mời thầu, nước tiếp nhận đầu tư liên quan đến điều kiện tham gia đấu thầu; đàm phán hợp đồng; mua hoặc thuê tài sản hỗ trợ cho việc hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài... cũng sẽ được phép chuyển ra nước ngoài trước khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài .

Trước đó, theo quy định của Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài, thì nhà đầu tư chỉ được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đây là một trong những quy định được các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài than phiền nhiều nhất, bởi có nhiều khoản chi cần thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Chưa kể, ngay cả sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì chuyển tiền ra nước ngoài cũng rất khó khăn. Chính vì vậy dự thảo quy định mới được cho là sẽ góp phần quan trọng nhằm tháo tạo thông thoáng cho việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài của các DN Việt Nam.

Tuy nhiên, để giám sát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, tránh tình trạng lạm dụng quy định pháp luât thông tháng để chuyển tiền ra nước ngoài, dự thảo cũng quy định với những dự án đầu tư mà tiền mặt ngoại tệ chuyển ra nước ngoài từ 20 tỷ đồng (tương đương gần 1 triệu USD), thì vẫn phải lấy ý kiến thống nhất với Ngân hàng Nhà nước trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Những quy định trên được cho là phù hơp với tình hình thực tế, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng. Trên thực tế, trong những năm qua đã có không ít doanh nghiệp Việt Nam mở đường đầu tư ra nước ngoài và đã thành công. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến ngày 31/12/2014, Việt Nam đã có 930 dự án đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 19,54 tỷ USD.

Riêng trong năm 2014, đã có 108 dự án mới được các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam trên 1,04 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 14 dự án tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm đạt 564 triệu USD. Như vậy, trong năm 2014, tính cả vốn cấp mới và tăng thêm, các doanh nghiệp Việt Nam đã dốc trên 1,6 tỷ USD để đầu tư sang 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư lớn ra nước ngoài là Viettel . Nhiều thông tin gần đây cho biết, tập đoàn này dự kiến đầu tư 1 tỷ USD vào mạng 3G ở Tanzania, 800 triệu USD vào thị trường Myanmar... Trong năm 2014, tổng doanh thu tại thị trường nước ngoài của Viettel tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỉ USD. Tổng lợi nhuận trước thuế tại thị trường nước ngoài của doanh nghiệp này đạt 156 triệu USD và tăng trưởng 32% so với năm 2013. Tính đến nay, thị trường nước ngoài đã mang về tổng số 278 triệu USD lợi nhuận cho Viettel.

Hội nhập không chỉ đón nhận mà phải mở ra, thành công của các doanh nghiệp đi trước cùng với cơ chế thông thoáng trong đầu tư sẽ là động lực để các nhà đầu tư trong nước mạnh dạn mở cửa ra thế giới và hy vọng rằng như cách nói của tiền nhân: “Tiền vào nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa tiền đẻ”!

Theo báo Diễn đàn Doanh Nghiệp