Nhà máy đường xả thải gây ô nhiễm sông Ba bị phạt gần 500 triệu đồng

15/05/2019 12:08

Nhà máy mía đường An Khê đã bị phạt gần 500 triệu đồng do xả thải chất gây ô nhiễm ra lưu vực sông Ba.

Keyword đầu tiên có dấu
Một kênh nước thải từ nhà máy đường An Khê ra lưu vực sông Ba, đoạn qua TX. An Khê.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Quảng Hà, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Công ty CP đường Quảng Ngãi - Nhà máy đường An Khê đã khắc phục trong việc xả thải chất gây ô nhiễm môi ra sông Ba đoạn qua Thị xã An Khê.

Quyết định xử phạt do ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký vào cuối tháng 4/2019 nêu rõ, Công ty CP đường Quảng Ngãi - Nhà máy đường An Khê đã thực hiện hành vi xả nước thải của nhà máy có chứa các thông số môi trường vượt quy định về chỉ số kỹ thuật môi trường. Việc xả thải được xác định vào thời điểm cuối tháng 1/2019.

Cụ thể: thông số COD vượt quy chuẩn 1,66 lần; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,65 lần; thống ố P vượt 1,5 lần; thông số TSS vượt 1,59 lần; thông số Coliform vượt 1,4 lần; thông số N vượt 1,3 lần.

Căn cứ theo quy định pháp luật, UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành xử phạt với mức 468 triệu đồng; buộc nhà máy đường này có các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trước 31/5/2019.

“Hiện tại nhà máy đã khắc phục nộp phạt đồng thời đã có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi xả thải ra lưu vực sông Ba. Các chỉ số quan trắc gần đây cho thấy, nguồn nước xả từ nhà máy mía đường An Khê ra môi trường đảm bảo đúng quy định thông số kỹ thuật”, ông Hà cho biết.

Tạ Vĩnh Yên