Nhà ở xã hội có thể rộng 90m2

26/02/2015 08:00

Theo dự thảo, chung cư phải khép kín, diện tích tối thiểu là 25m2 sàn, tối đa không quá 90m2 sàn.

nhà ở xã hội có thể rộng 90m2
 

Trường hợp NƠXH là nhà ở liền kề thấp tầng thì diện tích đất xây dựng mỗi căn không vượt quá 90m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần. Theo quy định hiện hành, diện tích NƠXH tối đa là 70m2.

Dự thảo cũng quy định, người mua, thuê mua NƠXH chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi trả hết tiền theo hợp đồng đã ký kết và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhưng phải bảo đảm thời gian tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua. 

Hải Quỳnh