Nha Trang có Bí thư Thành ủy mới

16/03/2015 17:32

Ông Trần An Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Nha Trang.

nha trang có bí thư thành ủy mới
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa cho các vị nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp bất thường tổ chức sáng ngày 16/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V (nhiệm kỳ 2011 – 2015) đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V đối với ông Trần An Khánh và bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với ông Lê Xuân Thân.

Ông Trần An Khánh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa điều động và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2010 – 2015, kể từ ngày 2/3/2015.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu ông Lê Xuân Thân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Lê Xuân Thân sinh ngày 2/5/1961, trình độ chuyên môn Tiến sĩ luật học.

Kỳ họp cũng bỏ phiếu bầu bổ sung ông Đào Công Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Đào Công Thiên sinh ngày 10/6/1962, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế.

Đặng Thanh Lưu