Nhà trường nhận trách nhiệm để lọt "đường lưỡi bò" trong giáo trình

07/11/2019 19:03

Để lọt giáo trình có in hình "đường lưỡi bò", trách nhiệm trước hết thuộc về ban giám hiệu nhà trường, tiếp đến là chủ nhiệm khoa Trung - Nhật.

nhà trường nhận trách nhiệm để lọt "đường lưỡi bò" trong giáo trình
Giáo trình có in hình đường lưỡi bò của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có văn bản về vụ việc để lọt giáo trình có in hình "đường lưỡi bò". Theo đó, nhận trách nhiệm trước hết thuộc về ban giám hiệu nhà trường, và trách nhiệm trực tiếp là chủ nhiệm khoa Trung - Nhật đã thiếu chỉ đạo sâu sát trong việc thẩm định hai cuốn sách.

Trường giao ban chủ nhiệm khoa Trung - Nhật kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, đề xuất ban giám hiệu hình thức kỷ luật đối với tập thể ban chủ nhiệm khoa và từng người liên quan.

Khoa Trung - Nhật đã không tuân thủ quy trình thẩm định, phê duyệt giáo trình. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Văn bản nêu nghiêm cấm đơn vị, cá nhân của trường tàng trữ, sử dụng giáo trình tiếng Trung Quốc có hình ảnh "đường lưỡi bò" dưới mọi hình thức.

Được biết, Khoa Trung - Nhật đã phối hợp Phòng Công tác HSSV thu hồi 940 cuốn sách. Trong đó, 716 cuốn do nhà trường bán ra, còn lại là sinh viên photo lại, các cuốn sách này sẽ được tiêu hủy.

Uyên Vũ