Nhà trường và doanh nghiệp liên kết nâng chất lượng nhân lực ngành GTVT

14/05/2014 09:52

Gần 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý, lãnh đạo các trường của ngành GTVT đã tham gia hội nghị.

nhà trường và doanh nghiệp liên kết nâng chất lượng nhân lực ngành gtvt
Đại diện các doanh nghiệp và các trường đã ký quy chế phối hợp trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Gần 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, các nhà quản lý, lãnh đạo các trường của ngành GTVT đã tham gia hội nghị.

Ông Trần Văn Lâm – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) cho biết, công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội và theo địa chỉ cho các doanh nghiệp của các trường thuộc Bộ GTVT đã được triển khai trong 3 năm (2011-2013); Trong năm 2014 và giai đoạn 2015-2020, việc làm này sẽ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh để thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, đáp ứng yêu cầu công nghệ hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà quản lý tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: kết quả đào tạo theo nhu cầu xã hội, kết quả thực hiện phối hợp, liên kết giữa các trường với các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong 3 năm qua; các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đào tạo theo địa chỉ cho các doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội năm 2014 và giai đoạn 2015-2020; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo đào tạo theo địa chỉ cho các doanh nghiệp và theo nhu cầu xã hội.

nhà trường và doanh nghiệp liên kết nâng chất lượng nhân lực ngành gtvt
Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp phải chủ động liên kết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành GTVT

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho rằng, cần có sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và sử dụng lao động trong việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, hoàn thiện chuẩn đầu ra cho sinh viên, tiếp tục đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, các trung tâm, đơn vị cần giới thiệu việc làm cho sinh viên, tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm, chủ động liên kết liên doanh giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp…

Cũng  tại hội nghị, đại diện 18 doanh nghiệp và 11 trường đã ký quy chế phối hợp trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Việc phối hợp giữa các trường và doanh nghiệp sẽ tăng cường, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các trường được thực tập, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của ngành GTVT và đất nước.

T.Phương