Nhà văn Kiều Vượng - Nhân chứng của "Thời hoa lửa"

16/11/2014 17:37

Không gian vừa như chùng xuống, vừa như đặc quánh. Tôi vừa đọc xong Bút ký "Bến phà ghép" của nhà văn Kiều Vượng. Lặng im. Và không thể không gọi cho ông.