Nhắc 2 lần không sửa chữa hư hỏng đường sẽ bị dừng thu phí

04/08/2020 18:24

Thông tư 15/2020 vừa được Bộ GTVT ban hành quy định nhiều trường hợp tạm dừng thu phí đường bộ.

Nhắc 2 lần không sửa chữa hư hỏng đường sẽ bị dừng thu phí 1
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 15 với nhiều quy định chặt chẽ về hoạt động của trạm thu phí - Ảnh minh họa

Vi phạm bảo trì, mất ATGT bị tạm dừng thu

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 15/2020 quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày 15/9/2020.

Thông tư mới của Bộ GTVT quy định rõ trách nhiệm của đơn vị thu phí; thời gian hoạt động của trạm thu phí; quy định về công tác báo cáo; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý nhà nước hoạt động trạm thu phí...

Đáng chú ý, tại Điều 9 Thông tư quy định rõ các trường hợp tạm dừng thu phí.

Theo đó, một số trường hợp điển hình như, doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư vi phạm chất lượng bảo trì đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở 2 bằng văn bản lần kèm theo thời hạn khắc phục. Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư khắc phục xong, nhưng không ít hơn 1 ngày.

Doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư, đơn vị thu để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khắc phục 2 lần bằng văn bản kèm theo thời hạn khắc phục nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục. Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản dừng cho đến khi doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư khắc phục xong, nhưng không ít hơn 1 ngày.

Khi hệ thống công nghệ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ bị trục trặc, hư hỏng không được khắc phục kịp thời theo quy định, thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư khắc phục xong sự cố và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép thu phí trở lại.

Cuối cùng là khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có thiên tai, địch họa hoặc phục vụ an ninh, quốc phòng hoặc thực hiện theo chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Nhiều trường hợp bị trừ thời gian thu

Thông tư cũng quy định nhiều lỗi mà nhà đầu tư vi phạm sẽ bị trừ thời gian thu.

Nhà đầu tư dự án BOT chậm nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình BOT theo quy định. Thời gian thu bị trừ là 1 ngày trong trường hợp chậm nộp báo cáo quyết toán từ 10 - 15 ngày; thời gian thu bị trừ là 2 ngày trong trường hợp chậm nộp báo cáo quyết toán từ 16 - 30 ngày; đối với trường hợp chậm nộp báo cáo quyết toán từ ngày 31 trở đi, cứ 5 ngày chậm nộp báo cáo quyết toán thì thời gian thu bị trừ 1 ngày.

Đơn vị thu không thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu hoặc sao lưu dữ liệu không đầy đủ theo quy định. Thời gian thu bị trừ là 2 ngày trong trường hợp không sao lưu dữ liệu từ 10 - 15 ngày, thời gian thu bị trừ là 4 ngày trong trường hợp không sao lưu dữ liệu từ 16 - 30 ngày; đối với trường hợp không sao lưu dữ liệu từ ngày 31 trở đi, cứ 5 ngày không sao lưu dữ liệu thì thời gian thu bị trừ 2 ngày.

Đơn vị thu không thực hiện báo cáo theo quy định hoặc không nộp phí sử dụng tài sản nhà nước, không nộp tiền thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở 2 lần, mỗi lần cách nhau không dưới 5 ngày. Thời gian thu bị trừ là 1 ngày trong trường hợp chậm nộp báo cáo từ 10 - 30 ngày; thời gian thu bị trừ 2 ngày trong trường hợp chậm nộp báo cáo từ 31 - 60 ngày; đối với trường hợp chậm nộp báo cáo từ 61 ngày trở đi, cứ 5 ngày chậm nộp báo cáo thì thời gian thu bị trừ 1 ngày.

Trường hợp dự án hết thời gian thu hoàn vốn (bao gồm cả thời gian thu thêm tạo lợi nhuận đối với các dự án có quy định về thời gian thu tạo lợi nhuận), đơn vị thu phải chủ động dừng thu phí hoặc chấp hành quyết định dừng thu phí của của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hoặc của đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ).

Về thẩm quyền dừng thu, Thông tư quy định: Tổng cục Đường bộ VN quyết định việc tạm dừng thu hoặc trừ thời gian thu đối với các trạm trên quốc lộ, đường cao tốc do Trung ương quản lý. Đối với các trạm thu phí trên đường địa phương, quốc lộ, đường cao tốc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND tỉnh, thành phố là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định việc tạm dừng thu hoặc trừ thời gian thu.

Trần Duy