Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha ra mắt bộ sách 13 cuốn

13/06/2017 15:39

Những tài danh âm nhạc Việt Nam là bộ sách 13 cuốn gồm: Chân dung, phê bình tiểu luận của nhà thơ...

nhạc sĩ nguyễn thụy kha ra mắt bộ sách 13 cuốn

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha ra mắt bộ sách 13 cuốn

Những tài danh âm nhạc Việt Nam là bộ sách 13 cuốn gồm: Chân dung, phê bình tiểu luận của nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha. Không chỉ là những chân dung riêng của nhiều nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Xuân Khoát, Văn Cao, Hoàng Việt… mà còn có nhiều chân dung khác được in chung trong cuốn Lời quê góp nhặt.

Ngoài ra, trong bộ sách này còn có 3 cuốn lịch sử âm nhạc là: Thuở bình minh Tân nhạc, Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời đạn bom, Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - Một thời hòa bình. Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã dành nhiều năm trời cho công trình nghiên cứu này để cho ra đời 13 cuốn sách. 

Hồ An