Nhạc sĩ Phạm Tuyên và hai giờ sáng tác bài hát về Bác

19/05/2014 06:39

Sau 40 năm, bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vẫn sống mãi trong lòng mọi người dân Việt Nam.