Nhạc sĩ Phú Quang tạm rời show diễn ngày 8/3

01/03/2016 07:02

Do ê-kíp chương trình chưa thống nhất nên đã rời ngày diễn sang tháng 11.

nhạc sĩ phú quang tạm rời show diễn ngày 8/3
Nhạc sĩ Phú Quang

Nhạc sĩ Phú Quang vừa quyết định sẽ tạm rời show diễn Mai đành xa yêu thương thật thương diễn ra từ 7 - 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lý do, ê-kíp chương trình chưa thống nhất nên đã rời ngày diễn sang tháng 11.

P.L