Nhân sự được đề cử mới của PVcomBank là ai?

15/03/2018 13:44

Ba nhóm cổ đông đã đề cử cho các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ mới cho Đại hội cổ đông sắp tới.

nhân sự được đề cử mới của pvcombank là ai?

Ba nhóm cổ đông của PVcomBank đã đề cử cho các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ mới cho Đại hội cổ đông sắp tới

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố biên bản tổng hợp ý kiến của cổ đông về nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023.

Theo biên bản, PVcomBank đồng thời nhận được 3 đề cử của 3 nhóm cổ đông cho các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ mới: Nhóm cổ đông số 1 gồm các cá nhân và pháp nhân đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam. Hiện tại, ông Nam là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVcomBank nhiệm kỳ 2013-2018. 

Nhóm cổ đông số 2 đại diện cho 11,24% vốn đề cử ông Ngô Ngọc Quang, đang là thành viên HĐQT PvcomBank. 

Nhóm cổ đông số 3, gồm các cá nhân và thể nhân sở hữu 10,07% vốn điều lệ, đề cử ông Trịnh Hữu Hiền, thành viên HĐQT đương nhiệm.

Hai cổ đông lớn nhất của PVcomBank là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Morgan Stanley chưa có đề xuất về nhân sự. Tuy nhiên, theo thông tin từ PVcomBank, PVN đang hoàn thiện thủ tục nội bộ để đề cử theo hướng vẫn sẽ đề cử cho các nhân sự cũ.

Được biết, nhiệm kỳ hiện tại HĐQT của PVcomBank có 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Lâm là Chủ tịch. Các thành viên còn lại gồm: Ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Võ Trọng Thủy, ông Nguyễn Khuyến Nguồn và ông Ngô Ngọc Quang.

Như vậy, những thành phần được đề cử đến thời điểm này đều nằm trong Hội đồng quản trị hiện tại, nên nhiều khả năng Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới sẽ không có thay đổi.

Hiện ngân hàng này đang chuẩn bị các nội dung, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tính đến thời điểm hiện tại, PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là PVN (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mới của PVcomBank khi Đề án Tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020 chính thức được Chính phủ và NHNN phê duyệt. Một lãnh đạo PVcomBank cho biết, Ngân hàng đang tập trung triển khai các mục tiêu trong Đề án.

C.Sơn