Nhân sự mới Hội Truyền thông số Việt Nam

20/05/2017 17:37

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng vừa đắc cử trở thành Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam.

nhân sự mới hội truyền thông số việt nam

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng vừa đắc cử trở thành Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam. (Ảnh: Dân Trí)

Sáng nay 20/5 tại trụ sở Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã bầu Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm 62 ủy viên, thông tin trên báo Dân Trí.

Đại hội lần thứ 2 Hội Truyền thông số Việt Nam đã biểu quyết kiện toàn ban lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2 (2017 - 2022).

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 62 ủy viên; trong đó, có nhiều ủy viên là lãnh đạo đương nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Trong 62 ủy viên, có tên ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử; ông Nguyễn Huy Dũng, Cục Phó Cục An toàn thông tin; ông Bùi Sĩ Hoa, Cục phó Cục Thông tin Đối ngoại; ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin; ông Đặng Khắc Lợi, Cục phó Cục Báo Chí; ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả (Bộ VHTT&DL),...

Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2, gồm 3 thành viên: ông Bùi Sĩ Hoa, ông Nguyễn Lương Phán, ông Nguyễn Công Khang. Trong đó, ông Bùi Sĩ Hoa là Trưởng ban.

Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành họp phiên thứ nhất, qua đó, bầu ra Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm 15 ủy viên. Ban Thường vụ cũng đã bầu ra, Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội; Tổng thư ký và các Phó Tổng Thư ký Hội.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trở thành tân Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phó Chủ tịch Hội gồm các ông: Nguyễn Xuân Cường, Trần Đăng Tuấn, Nguyễn Lâm Thanh, Bùi Sĩ Hoa, Lê Đức Sảo.

An An