Nhân sự mới thay thế bà Mỹ Thanh làm Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai

27/07/2018 12:32

Trưởng ban Nội chính Đồng Nai Hồ Văn Năm sẽ thay thế bà Phan Thị Mỹ Thanh làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Nhân sự mới thay thế bà Mỹ Thanh làm Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai 1

Ông Hồ Văn Năm - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai thay bà Phan Thị Mỹ Thanh làm Trường đoàn ĐBQH Đồng Nai

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết được ban hành trên căn cứ Biên bản bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, xét tờ trình của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai và tờ tình của Ban công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Ông Hồ Văn Năm, sinh  năm 1961, quê Đồng Nai. Ông từng là ĐBQH các khóa XII, XIII tỉnh Đồng Nai. Khi đó ông vừa là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện VKSND tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, làm việc ở VKSND tỉnh Đồng Nai.

Khi ứng cử ĐBQH khóa XIV vào tháng 5/2016, ông Hồ Văn Năm đang là Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, làm việc ở Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai. Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Trước đó, tháng 4/2018 Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận xác định bà Phan Thị Mỹ Thanh – Trưởng đoàn ĐBqh tỉnh Đồng Nai, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có những khuyết điểm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và của cá nhân bà.

Ban Bí thư có quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh kể từ ngày 14/5/2018.