Nhân tài ở Triều Tiên được đãi ngộ đặc biệt

06:21, 10/06/2015

Triều Tiên là nơi có rất nhiều những quy định, tập tục đối với những tinh hoa, nhân tài của đất nước.

nhân tài ở triều tiên được đãi ngộ đặc biệt
Những nhân tài ở Triều Tiên được nhà nước cho hưởng nhiều ưu ái đặc biệt.

Phạm Hoàng Nam