Nhắn tin qua điện thoại di động cho chủ xe quá hạn đăng kiểm

04/02/2015 16:20

Nếu phương tiện đã quá hạn 5-10 ngày, số điện thoại di động của chủ xe sẽ nhận được tin nhắn thông báo.

Ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN cho biết, Cục Đăng kiểm VN đang xây dựng chương trình phần mềm nhắn tin qua điện thoại di động cho chủ xe, đơn vị sở hữu xe ôtô đã quá hạn đăng kiểm định kỳ nhưng không đưa phương tiện đến kiểm định.

Đây là một trong giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng xe cơ giới quá hạn đăng kiểm định kỳ nhưng không đến đăng kiểm. Cụ thể, nếu phương tiện đã quá hạn 5-10 ngày, số điện thoại di động của chủ xe (hoặc người đến đăng kiểm) sẽ nhận được tin nhắn thông báo, nhắc thời hạn đăng kiểm, cùng với khuyến cáo chủ phương tiện chấp hành quy định về kiểm định phương tiện…

Chương trình này đang trong quá trình thu thập dữ liệu, xây dựng phần mềm và dự kiến sẽ vận hành chính thức trong năm 2015. Được biết, tất cả các xe quá hạn đăng kiểm đều đã được Cục Đăng kiểm VN thông báo công khai trên trang điện tử www.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm VN. Tuy nhiên, tình trạng xe quá hạn đăng kiểm vẫn diễn ra khá phổ biến ở hầu hết các địa phương.

H.Lộc