Nhân Văn thông báo bán đấu giá tài sản

04/12/2015 09:09

Cty CP Bán đấu giá Nhân Văn tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số: 63/2015/ĐG-NV.

Tài sản bán đấu giá:
1.1. Toàn bộ công trình xây dựng nhà xưởng, vật kiến trúc và các công trình phụ trợ gắn liền với thửa đất số 91, tờ bản đồ số 11 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Q031154 tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
1.2. Đất và tài sản hình thành trên đất tại thửa đất số 305, tờ bản đồ số 10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI 004732 (cụ thể theo hợp đồng thế chấp số 316, quyển số 08/2012/TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 10/08/2012) tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tình Hưng Yên.
1.3. Máy móc thiết bị (cụ thể theo hợp đồng thế chấp số 315, quyển số 08/2012TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 10/08/2012).

• Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 47.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).

• Thời gian xem tài sản bán đấu giá: từ ngày 01/12/2015 đến ngày 15/12/2015;

• Địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

• Thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước: từ ngày 01/12/2015 đến ngày 15/12/2015;

• Số tiền đặt trước: 4.700.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng);

• Địa điểm đăng ký mua tài sản và nộp khoản tiền đặt trước: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Nhân Văn;

• Thời gian bán đấu giá tài sản: 14h00’ ngày 18/12/2015;

• Địa điểm bán đấu giá tài sản: P216, TT Ban vật giá Chính Phủ, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

• Chủ tài sản: Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long.

Liên hệ: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Nhân Văn:Địa chỉ: P216, TT Ban vật giá Chính Phủ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0432321208, 0936538338.

N.V