Nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh 82%

17/05/2021 16:37

4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc mức 17,63 tỷ USD, tăng tới 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

nhập siêu từ trung quốc tăng mạnh 82%

Sắt thép là một trong 7 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính chung trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 33,93 tỷ USD, tăng tới 11,5 tỷ USD, tương đương 51,6% so với cùng kỳ 2020.

Trung Quốc cũng là thị trường chiếm đến 32,8% tổng kim ngạch nhập khẩu vào nước ta.

Cụ thể, 7 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng mức 7,46 tỷ USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 6,3 tỷ USD; Điện thoại và linh kiện 2,97 tỷ USD; Vải 2,68 tỷ USD; Sắt thép 1,83 tỷ USD; Sản phẩm từ chất dẻo 1,32 tỷ USD; Nguyên phụ liệu dệt may da giày hơn 1 tỷ USD.

Ngược lại, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm đạt 16,3 tỷ USD, tăng 3,6 tỷ USD (tương đương 28,3%) so với cùng kỳ 2020.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc ngưỡng 17,63 tỷ USD, tăng tới 82% so với mức nhập siêu 9,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 4, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc mức 9,6 tỷ USD, tăng tới trên 3 tỷ USD so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, có 2 nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (2,13 tỷ USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,66 tỷ USD).

Hàng chục nhóm hàng có kim ngạch từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu USD như: Vải (919 triệu USD); Điện thoại và linh kiện (707 triệu USD); Sắt thép (560 triệu USD); Sản phẩm từ chất dẻo (344 triệu USD); Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (329 triệu USD)…

Ngọc Diệp