Nhật sẽ tăng điểm trông giữ hành lý ở cửa nhà ga,sân bay

29/05/2017 08:51

Nhật Bản khuyến khích mở nhiều điểm cất giữ hành lý để khách du lịch nước ngoài tận hưởng chuyến đi không vướng bận...

Nhật Bản tăng cường quầy lưu trữ hành lý để hành khách thoải mái thăm thú đất nước

Nhật Bản đang khuyến khích tạo thêm nhiều điểm cất giữ hành lý của khách du lịch nước ngoài tại các địa điểm như sân bay, nhà ga để khách du lịch tới nước này có thể tận hưởng chuyến đi không vướng bận hành lý. 

Chính phủ dự kiến sẽ tăng điểm cất giữ hành lý lên 50% (tương đương 240 điểm) trong năm tài khóa này. Bộ Du lịch và Giao thông Nhật Bản sẽ hỗ trợ quỹ để phần nào trang trải chi phí xây dựng không gian lưu trữ hành lý. Các đơn vị chịu trách nhiệm công việc xây dựng này là các doanh nghiệp quản lý các quầy thông tin du lịch tại sân bay, nhà ga và các cơ sở thương mại. 

Bộ này cũng trang trải chi phí lắp đặt các biển hiệu chỉ dẫn thông tin bằng nhiều thứ tiếng, cùng máy tính bảng hiển thị thông tin tại các quầy giữ hành lý. Bộ Du lịch và Giao thông Nhật Bản chấp nhận các đơn xin lập quầy giữ hành lý từ đầu tháng 4  đến hết tháng 10. 

B.T