Những ngày đầu tháng 2/2023, người dân bất ngờ khi một số đoạn hàng rào của công viên Cầu Giấy (TP Hà Nội) được tháo dỡ, mở toang.
Những ngày đầu tháng 2/2023, người dân bất ngờ khi một số đoạn hàng rào của công viên Cầu Giấy (TP Hà Nội) được tháo dỡ, mở toang.
Phùng Đô - Biển Ngọc