"Hiện tại chưa có kế hoạch dỡ rào chắn công viên Cầu Giấy để tạo hành công viên mở như công viên Thống Nhất. Việc tháo dỡ này chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vì hàng rào đã xuống cấp", ông Hưng cho biết.
"Hiện tại chưa có kế hoạch dỡ rào chắn công viên Cầu Giấy để tạo hành công viên mở như công viên Thống Nhất. Việc tháo dỡ này chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vì hàng rào đã xuống cấp", ông Hưng cho biết.
Phùng Đô - Biển Ngọc