Ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông cho thấy, hiện tại một số đoạn hàng rào tại công viên này vẫn còn với biểu hiện han rỉ nặng, có nhiều thanh sắt bị ăn mòn gần hết.
Ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông cho thấy, hiện tại một số đoạn hàng rào tại công viên này vẫn còn với biểu hiện han rỉ nặng, có nhiều thanh sắt bị ăn mòn gần hết.
Phùng Đô - Biển Ngọc