Không chỉ hàng rào bằng sắt xuống cấp mà một số hạng mục khác của công viên Cầu Giấy đã  bị hư hỏng.
Không chỉ hàng rào bằng sắt xuống cấp mà một số hạng mục khác của công viên Cầu Giấy đã bị hư hỏng.
Phùng Đô - Biển Ngọc