Trước cổng công viên Cầu Giấy đoạn trên đường Trương Công Giai, PV nhận thấy rất nhiều chiếc xe ô tô đỗ tại đây.
Trước cổng công viên Cầu Giấy đoạn trên đường Trương Công Giai, PV nhận thấy rất nhiều chiếc xe ô tô đỗ tại đây.
Phùng Đô - Biển Ngọc