Thứ Hai, 27/01/2020 13:43:54 Hotline: 0901 514 799

Nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Con sán mà biết nói năng

Các con số tỷ lệ nhiễm sán ở Việt Nam ấy, nó đúng đấy, nhưng nó có phải là cái mang ra để nhìn ngắm lúc này, rồi ôm con ru ngủ?