Nhiệt điện Mông Dương thông báo nhận hồ sơ bán/chuyển giao sản phẩm phụ

26/09/2017 15:07

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương thông tin việc mua sản phẩm phụ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2.

nhiệt điện mông dương thông báo nhận hồ sơ bán/chuyển giao sản phẩm phụ

Liên hệ với AES-VCM  Mông Dương: Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương kính mời các đơn vị quan tâm đến việc mua sản phẩm phụ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2, tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tham gia vào quy trình tuyển chọn nhà thầu.

 Sản lượng sản phẩm phụ dự kiến bán:

(i) Tro bay: 1,200,000 tấn/năm.

(ii) Xỉ đáy lò: 210,000 tấn/năm.

(iii) Thạch cao: 50,000 tấn/năm.

(iv) Bọt xỉ: theo thực tế.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 9 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2017 (giờ Việt Nam) qua email hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh.

Liên hệ với AES-VCM  Mông Dương: Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Tel.: +84 20 3626 1049   Fax: +84 20 3396 2600

Email: toan.dang@aes.com

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thêm thông tin trên website của Công ty:

http://aesvcmmongduongpower.com.vn/ban-xi

P.V