Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để vi phạm trật tự xây dựng

28/12/2018 10:07

Để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng, hàng loạt công chức ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị kỷ luật.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Một công trình "khủng" được xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Theo đó, sau khi có kết luận của thanh tra Sở xây dựng, UBND huyện Tĩnh Gia đã tổ chức Hội nghị kiểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý pháp luật về trật tự xây dựng. Trên cơ sở này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn đã có Thông báo chỉ đạo đối với UBND huyện Tĩnh Gia họp kiểm điểm lại trách nhiệm để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng đối với trưởng các phòng, ban, đội có liên quan, Chủ tịch và cán bộ, công chức có liên quan của 12 xã trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo đó, đối với 4 xã: Hải Thượng, Trường Lâm, Tùng Lâm, Trúc Lâm (thuộc huyện Tĩnh Gia), căn cứ kết luận thanh tra, các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia chủ trì tiến hành tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan (mức xử lý từ hình thức khiển trách trở lên). Đối với Đội kiểm tra quy tắc: Tiến hành tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan (mức xử lý từ hình thức khiển trách trở lên).

Ngoài ra, tập thể UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách; tập thể UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và công chức địa chính xây dựng, trưởng Công an ở các xã: Nghi Sơn, Hải Hà, Mai Lâm, Tân Trường, Hải Bình, Tĩnh Hải, Hải Yến, Xuân Lâm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Ban Thường vụ huyện ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi tiến hành hội nghị tổ chức kiểm điểm, UBND huyện Tĩnh Gia đã thành lập Hội đồng và xử lý kỷ luật đối với 13 cá nhân vi phạm. Trong đó, có 7 công chức Địa chính Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường của các xã Hải Bình, Trúc Lâm,Hải Thượng, Trường Lâm, Tùng Lâm  bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.  Bên cạnh đó, còn có Trưởng công an xã Tùng Lâm) và 2  lao động hợp đồng Đội kiểm tra quy tắc xây dựng bị xử lý khiển trách.

Ngoài ra, UBND huyện Tĩnh Gia cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra có dấu hiệu vi phạm (có hình thức kỷ luật) đối với 3 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, gồm: Ông Lê Tiến Lũy, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc xây dựng huyện; ông Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm; ông Nguyễn Hữu Huỳnh,  Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thượng.

Phúc Tuấn