Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2014

01/10/2014 15:17

Giảm thuế TNCN đối với người làm việc tại khu kinh tế, người giúp việc gia đình được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng, thuế xuất khẩu cao su về 0%, áp thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội...

nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2014

Tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội

Từ 3/10/2014, Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT  về quản lý thông tin trên mạng xã hội sẽ có hiệu lực. Nôi dung thông tin quy định, mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải...; đảm bảo phải có ít nhất 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin tiện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định; có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người  sử dụng...

Giảm thuế TNCN đối với người làm việc tại Khu kinh tế

Từ ngày 20/10/2014, số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được giảm 50% với phạm vi áp dụng và thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế được quy định cụ thể theo quy định trong Thông tư 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế, hiệu lực thi hành

Áp thuế nhập khẩu 15% với khung gầm ô tô đã gắn động cơ

Từ 11/10/2014, Thông tư 122/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành. Theo đó, nội dung thông tư bổ sung nhóm hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (xe ô tô sát xi, có buồng lái) vào danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tất cả các mặt hàng trong nhóm hàng này đều có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 15%.

Người giúp việc gia đình được nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng

Từ 5/10/2014, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động giúp việc gia đình được nghỉ bình quân ít nhất 4 ngày trong 1 tháng khi không thể bố trí nghỉ hàng tuần. Nội dung này được quy định trong Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thời giờ làm việc của người lao động từ đủ 15 -  dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần. Người sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo ngày làm việc.

Thuế xuất khẩu cao su về 0%

Từ ngày 2/10/2014, một số mặt hàng cao su sẽ được giảm thuế suất thuế xuất khẩu từ 1% về 0%.

Các mặt hàng trong danh mục gồm: Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

Hỗ trợ hộ nghèo miền Trung xây nhà tránh bão

Từ 15/10/2014, theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn thì Ngân sách hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt.

Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc 14 tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Áp thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội

Từ 5/10/2014, Theo Quyết định 7896/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội, ở dạng cuộn hoặc tấm với độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 3,5mm, được ủ hoặc được xử lý nhiệt bằng phương pháp khác và ngâm hoặc được cạo gỉ để loại bỏ tạp chất dư thừa trên bề mặt của thép không gỉ.

Các sản phẩm này thuộc các mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan.

Quy định thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Từ 1/10/2014, Thông tư 126/2014/TT-BTC có hiệu lực. Thông tư quy định quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng.

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Từ 1/10/2014, theo Quyết định 45/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KHCN đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

Phụ cấp ưu gồm 4 mức sau đây: 1- Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ; 2- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại các cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ; 3- Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ; 4- Mức phụ cấp 20% áp dụng với người làm việc hành chính, phục vụ không thuộc đối tượng quy định tại mức 2 nêu trên.

PV (Tổng hợp)