Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014

02/11/2014 10:18

Nhiều chính sách, quy định mới về thuế, về kinh doanh xăng dầu, quản lý ngân sách... sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2014.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2014 1
Nhiều chính sách mới về thuế theo hướng có lợi cho người nộp sẽ có hiệu lực từ th.áng 11/2014

Mua đất trước 1/7/1994 được miễn thuế

Theo Thông tư 151/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế, từ ngày 15/11, người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước 1/7/1994 sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, nếu từ ngày 1/1/2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp một lần thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân.

Từ ngày 1/1/2009, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.

Cho phép gia hạn nộp thuế tối đa 2 năm

Cũng từ ngày 15/11/2014, trường hợp dự án chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách Nhà nước sẽ được gia hạn nộp thuế tối đa từ 1 năm lên 2 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế. Tuy nhiên, số tiền thuế được gia hạn không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước còn nợ, theo Nghị định 91/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp tổng số 4 lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán.

Cũng từ ngày 15/11/2014, việc khai thuế theo quý sẽ áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống; thay vì từ 20 tỷ đồng trở xuống như trước đây.

Khoản vay không được Chính phủ bảo lãnh

Theo Thông tư số 25/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, từ 1/11, những khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh bao gồm: khoản vay nước ngoài trung và dài hạn; khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 1 năm; khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, ttrừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong 10 ngày kể từ thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Lãng phí ngân sách sẽ phải bồi thường

Theo Nghị định 84/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ ngày 1/11/2014, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xảy ra lãng phí, thiệt hại sẽ phải bồi thường.

Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức và hành vi lãng phí, biện pháp đã xử lý đối với người có hành vi lãng phí sẽ được công khai tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức hoặc thông báo trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan, tổ chức hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Được tăng giá xăng tối đa 2 lần/tháng

Theo Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, từ ngày 1/11, thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá và tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá, thay vì 10 ngày như quy định hiện hành.

Thương nhân đầu mối chỉ được tăng giá bán lẻ xăng dầu khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi 3% so với giá cơ sở liền kề trước đó (theo quy định cũ là tối đa 7%); nếu giá cơ sở tăng vượt 3% đến 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân đầu mối phải gửi văn bản kê khai giá, dự kiến mức điều chỉnh giá tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên 7% so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể.

Cũng từ ngày 1/11, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống, bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu.

Ngoài ra, một số quy định về giá trị giải thưởng Hồ Chí Minh (thưởng 300 triệu đồng), bác sĩ phải luân chuyển xuống tuyến dưới, xử phạt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, quy định về đặt tên doanh nghiệp, điều chỉnh quy định về tham gia bảo hiểm xã hội…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2014.

Theo Bảo Quyên/VnEconomy