Sau hơn 10 ngày Quảng Ninh cho phép hoạt động du lịch nội tỉnh, khách tham quan bắt đầu tới với các điểm du lịch của địa phương. Ảnh: Du khách lên tàu thăm quan vịnh Hạ Long.
Sau hơn 10 ngày Quảng Ninh cho phép hoạt động du lịch nội tỉnh, khách tham quan bắt đầu tới với các điểm du lịch của địa phương. Ảnh: Du khách lên tàu thăm quan vịnh Hạ Long.
Quang Minh