Nhiều đơn vị chậm trình quyết toán dự án giao thông

02/07/2018 16:01

Sáu đơn vị chậm trình quyết toán dự án xây dựng cơ bản và hai ban QLDA chậm trình quyết toán dự án BOT.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 6 đơn vị chậm trình quyết toán dự án xây dựng cơ bản và hai ban QLDA chậm trình quyết toán dự án BOT - Ảnh minh họa

Thông tin từ Vụ Tài chính (Bộ GTVT), trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị của ngành GTVT đã lập và trình quyết toán được 12/18 dự án xây dựng cơ bản, giá trị trình là 15.888 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch. Các đơn vị hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm gồm: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA đường thủy, Ban QLDA 3, Cục Hàng hải VN, Cục Đăng kiểm VN, Tổng công ty Cửu Long, Tổng công ty Cảng hàng không VN. Các đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm gồm: Ban QLDA 6 (1 dự án), Ban QLDA Hàng Hải (1 dự án), các Sở GTVT: Lào Cai (1 dự án), Lạng Sơn (1 dự án), Phú Thọ (1 dự án) và Bắc Kạn (1 dự án).

Đối với các dự án BOT, nhà đầu tư đã trình được 4/5 dự án, đạt 80% kế hoạch 6 tháng đầu năm (lũy kế từ đầu đến nay, các nhà đầu tư trình được 61 dự án); các ban QLDA kiểm tra và trình được 3/5 dự án, đạt 60% kế hoạch 6 tháng đầu năm (lũy kế từ đầu đến nay, các đơn vị trình được 60 dự án). Hai ban QLDA hoàn thành kế hoạch gồm: Ban QLDA 5 và Ban QLDA 8, còn lại hai ban QLDA chưa hoàn thành kế hoạch gồm: QLDA 85 (chậm trình dự án BOT hầm Đèo Cả) và Ban QLDA 2 (chậm trình dự án BOT QL38 qua Bắc Ninh - Hải Dương).  

Liên quan đến công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Vụ Tài chính cho biết, đối với các dự án vốn xây dựng cơ bản, các cơ quan phê duyệt quyết toán được 33/35 dự án, giá trị duyệt là 20.188 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trong đó, Bộ GTVT duyệt 17 dự án, Tổng cục Đường bộ VN duyệt 10 dự án, Cục Hàng hải VN duyệt 1 dự án, Cục Đăng kiểm VN duyệt 2 dự án, Cục Hàng không VN duyệt 2 dự án và Tổng công ty Đường sắt VN duyệt 1 dự án.

Đối với dự án BOT, Bộ GTVT đã chấp thuận quyết toán được 3 dự án (đường HCM đoạn QL32 - Hương Nộn; tuyến tránh Sóc Trăng; dự án QL26). Vụ Tài chính đã thẩm tra xong cơ bản được 2 dự án: Thái Nguyên - Chợ Mới đang hoàn tất thủ tục trình Bộ GTVT chấp thuận quyết toán, một số hạng mục dự án tuyến tránh Cai Lậy đang chờ kết quả kiểm tra dự toán của Cục QLXD & CLCTGT. Lũy kế từ đầu đến nay, các cơ quan thỏa thuận quyết toán cơ bản được 58 dự án.

N.Hải