Nhiều dự án trọng điểm được Bảo hiểm PVI bảo hiểm tài sản-kỹ thuật

04/04/2017 06:17

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu trên thị trường Việt Nam

Nhiều dự án trọng điểm được Bảo hiểm PVI bảo hiểm tài sản-kỹ thuật 1

Nhà máy lọc dầu Dung quất là một trong những công trình trọng điểm được Bảo hiểm PVI bảo hiểm tài sản-kỹ thuật

Trong năm 2016, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu trên thị trường Việt Nam. Theo đánh giá, đây cũng là nhà bảo hiểm đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm xây dựng, lắp đặt và vận hành cho các công trình công nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng lực tài chính vững mạnh, Bảo hiểm PVI luôn đồng hành cùng chủ đầu tư, các nhà thầu để đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro và bảo hiểm hiệu quả nhất.

Theo đó, sản phẩm bảo hiểm tài sản bao gồm: bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh. Về phía sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật gồm: bảo hiểm rủi ro trong xây dựng, lắp đặt; bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng.

Bảo hiểm PVI hiện đang là nhà bảo hiểm cho các công trình trọng điểm quốc gia như: Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, Lọc dầu Nghi Sơn; Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau; Nhà máy Khí điện Nhơn Trạch 1 , và 2, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú – Sông Hậu, Phú Mỹ 3 (BOT), Đường sắt đô thị HCM-Bến Thành-Suối Tiên…

H.Ngân