Trận mưa lớn trút xuống trong chiều 29/5 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội bị ngập nặng.
Trận mưa lớn trút xuống trong chiều 29/5 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội bị ngập nặng.
Văn Huế,Biển Ngọc